5,086 Reputation

7 yesterday
8 2 days ago
15 Aug 17
35 Aug 16
5 Aug 14
3 Aug 13
-2 Aug 12
82 Aug 11
4 Aug 10
35 Aug 8
38 Aug 7
20 Aug 6
42 Aug 5
5 Aug 4
-235 Aug 3
57 Aug 2
2 Jul 31
3 Jul 11
25 Jul 9
42 Jul 6
5 Jul 5
15 Jul 3
20 Jul 2
10 Jun 24
10 May 29
-26 May 25
5 May 20
10 May 16
10 May 15
10 May 13