18,951 Reputation

10 today
110 yesterday
30 2 days ago
55 Aug 22
150 Aug 21
70 Aug 20
80 Aug 19
45 Aug 18
105 Aug 17
20 Aug 14
10 Aug 13
200 Aug 12
40 Aug 11
55 Aug 10
200 Aug 9
40 Aug 8
25 Aug 7
198 Aug 6
110 Aug 5
217 Aug 4
105 Aug 3
15 Aug 2
10 Jul 31
38 Jul 30
75 Jul 29
45 Jul 26
90 Jul 25
82 Jul 24
115 Jul 23
20 Jul 22