234,670 Reputation

110 today
45 yesterday
110 2 days ago
105 Aug 14
65 Aug 13
123 Aug 12
40 Aug 11
45 Aug 10
50 Aug 9
50 Aug 8
85 Aug 7
80 Aug 6
148 Aug 5
60 Aug 4
95 Aug 3
90 Aug 2
135 Aug 1
245 Jul 31
141 Jul 30
60 Jul 29
105 Jul 28
128 Jul 27
100 Jul 26
60 Jul 25
70 Jul 24
60 Jul 23
10 Jul 22
45 Jul 21
120 Jul 19
165 Jul 18