3,765 Reputation

8 yesterday
10 Nov 8
190 Nov 7
200 Nov 6
10 Oct 15
10 Oct 14
0 Oct 12
80 Oct 2
200 Oct 1
120 Sep 30
20 Sep 16
30 Sep 13
70 Sep 12
30 Aug 12
70 Aug 11
10 Jul 23
10 Jul 8
20 Jul 6
140 Jul 5
215 Jul 4
70 Jul 3
32 Jun 25
90 Jun 24
50 Jun 21
20 Jun 20
10 Jun 15
8 Jun 9
10 May 29
60 May 28
30 May 27